Det danske IPCC-arbejde

Det danske IPCC-arbejde

Om dette site

FN's Klimapanel udgav i 2013-2014 sin femte hovedrapport om klimaforandringer. Synteserapporten blev offentliggjort d. 2. november 2014 ved et pressemøde i København. Panelet vælger i 2015 ny formand og nyt bureau som de næste år skal stå i spidsen for arbejdet med den sjette hovedrapport og et antal særrapporter. Dette site henvender sig primært til danske forskere, der kan bidrage til IPCC-rapporterne som forfattere eller reviewere.

Forfatter til IPCC særrapport

IPCC generelt og nytPosted by Tina Christensen 15 Nov, 2016 18:28:46

FN’s Klimapanel (IPCC) er godt i gang med planlægningen af arbejdet med udarbejdelsen af sin sjette hovedrapport og har netop udsendt kald til nominering af forfattere til særrapporten om 1,5 °C global opvarmning. Nomineringer skal ske via det nationale kontaktpunkt. IPCC’s Bureau vil efterfølgende udpege et forfatterhold ud fra de indkomne nomineringer under hensyntagen til ekspertiseområder, geografisk og kønsmæssig repræsentation samt en balance mellem eksperter med og uden tidligere erfaring med IPCC.

Indholdsfortegnelsen til særrapporten om 1,5 °C global opvarmning samt tidsplanen for udarbejdelsen kan ses på IPCC’s hjemmeside.

På IPCC’s facebook-side kan man se arbejdsgruppeformanden Valérie Masson-Delmotte fortælle om hvad det indebærer at være IPCC-forfatter.

Som IPCC-forfatter vil man indgå i en af de tre arbejdsgrupper, og for så vidt angår særrapporterne en tværgående gruppe. Der vil være en del rejseaktivitet til forfattermøder. Se yderligere informationer i brevet fra IPCC. Der ydes ikke støtte til aktiviteterne. Man skal derfor sikre sig at have sin arbejdsgivers samtykke til det omfattende arbejde, der dog også giver stor prestige, øger forskerens internationale netværk, og udgør en god platform til at synliggøre sin forskning.

IPCC’s retningslinjer for udarbejdelse af rapporter og for høringsprocesserne findes på IPCC’s hjemmeside og rollerne som Coordination Lead Author, Lead Author og Review Editor er beskrevet i Annex 1.

Hvis du ønsker at blive forfatter på særrapporten om 1,5 °C global opvarmning skal du fremsende en udfyldt nomineringsblanket (excel-skema) samt et cv på max. 4 sider (pdf) til Tina Christensen på tic@dmi.dk senest onsdag d. 7. december.

IPCC’s arbejde

Arbejdet i FN’s Klimapanel er uafhængigt af Klimakonventionen, men samtidig helt centralt for Parisaftalen. Klimapanelets rapporter har altid ligget som en solidt fundament under Klimakonventionen, og den femte hovedrapport var et vigtigt indspil i udformningen af klimaaftalen fra COP21 i Paris. Parisaftalen beskriver også hvorledes Klimapanelets arbejde skal spille ind fremover. Aftalen opfordrer panelet til at udarbejde en rapport om 1,5 °C global opvarmning. Denne særrapport vil spille direkte ind i konventionens drøftelser af fremdriften mod overholdelse af 2-graders målsætningen. På samme måde vil den kommende hovedrapport være et essentielt indspil i den første af rækken af fem-årige evalueringer af indsatsen. De omfattende høringsprocedurer og godkendelsesprocesser, som er en grundsten i Klimapanelets arbejde, sikrer at rapporterne har en meget høj grad af integritet og autoritet, som er helt essentiel for at kunne tjene klimakonventionens arbejde.

IPCC Kontaktpunkt i Danmark

Man er altid velkommen til at kontakte det nationale kontaktpunkt til IPCC, Tina Christensen, DMI, med spørgsmål om IPCC og IPCC’s procedurer generelt samt hvordan man bliver nomineret til IPCC’s forfatterhold og hvad det indebærer.

tlf: 39 157 496 // mobil: 40 766 246 // email: tic@dmi.dk

  • Comments(0)