Det danske IPCC-arbejde

Det danske IPCC-arbejde

Om dette site

FN's Klimapanel udgav i 2013-2014 sin femte hovedrapport om klimaforandringer. Synteserapporten blev offentliggjort d. 2. november 2014 ved et pressemøde i København. Panelet vælger i 2015 ny formand og nyt bureau som de næste år skal stå i spidsen for arbejdet med den sjette hovedrapport og et antal særrapporter. Dette site henvender sig primært til danske forskere, der kan bidrage til IPCC-rapporterne som forfattere eller reviewere.

IPCC-43 AR6 og Særrapporter

IPCC generelt og nytPosted by Tina Christensen 25 Apr, 2016 15:44:21

IPCC-43

FN’s Klimapanel holdt sin 43. plenarforsamling 11.-13. april 2016 i Nairobi. De vigtigste punkter på dagsordenen omhandlede planlægningen af arbejdet med den Sjette Hovedrapport (AR6) og et antal særrapporter. I planlægningen tages der højde for Parisaftalen og øvrige beslutninger fra COP21 i Paris.

TFI Metoderapport

Det blev besluttet at udarbejde en metoderapport om opgørelse af drivhusgasudledninger, som skal opdatere IPCC’s retningslinjer fra 2006 med den seneste viden. Der er ikke tale om en revision af dokumentet fra 2006, men et eller evt. flere supplementer hertil.

AR6 og Særrapporter

Arbejdet med IPCC’s Sjette Hovedrapport (Sixth Assessment Report, AR6) er opdelt i tre arbejdsgrupper, som vil udgive hver sin delrapport.

WGI - Arbejdsgruppe 1: Den naturvidenskabelige baggrund for klimaændringerne
WGII - Arbejdsgruppe 2: Konsekvenser og tilpasning
WGIII - Arbejdsgruppe 3: Afbødning af klimaændringerne

Afslutningsvis udarbejdes en synteserapport, der samler op på de vigtigste konklusioner på tværs af delrapporterne.

Under hensyntagen til Klimakonventionens arbejde og resultatet fra COP21 lægges der op til at AR6 udkommer etapevis i 2020-2022. Undervejs udkommer 3 særrapporter, den første i 2018, samt ovennævnte metoderapport, formentlig i 2019.

Efter indstilling fra arbejdsgruppeformændene på baggrund af grundig og transparent evaluering af 30 indkomne forslag til særrapporter, var 4 mulige emnegrupper på bordet:

1. 1,5 °C global opvarmning (på opfordring af klimaaftalen fra COP21 Paris)
2. Verdens have, gletsjere og iskapper i et ændret klima
3. Bæredygtig arealanvendelse, fødevareforsyning og ørkenspredning
4. Byer

Det blev besluttet at udarbejde særrapporter om de førstnævnte 3 emner.

Den fjerde foreslåede særrapport om byer havde bred støtte, og det blev besluttet at sikre en grundig og integreret behandling af emnet i AR6, inklusive en konference om emnet samt en særrapport i forbindelse med AR7. IPCC ønsker at sende et stærkt signal til det videnskabelige samfund om at emnet er i fokus for herved at stimulere forskning og publikationer.

Desuden talte arbejdsgruppeformændene varmt for at i højere grad end hidtil at sikre en tværgående behandling af regionale emner ved at udarbejde en Regional Report som et 4. bind af AR6. Dette vil først blive afgjort på scopingmøderne, men med beslutningen om 3 særrapporter, frem for 2, vil ambitionerne for den Regionale Rapport formentlig blive nedgraderet på grund af den store arbejdsbyrde på især WGII.

Fremadrettet proces

Den detaljerede tidsplan for AR6 er ikke fastlagt. Den tidsplan, der var foreslået inden mødet, indeholdt kun to særrapporter, og den skal derfor revideres. Den forventes forelagt på IPCC-44 ultimo oktober.

I øjeblikket indkalder IPCC nomineringer til eksperter til scoping af 1,5°C rapporten. Disse eksperter skal ud over videnskabelig ekspertise inden for et relevant felt have erfaring med IPCC’s processer. Kontakt ipcc@dmi.dk hvis du ønsker at høre nærmere.

DMI vil løbende informere om processen med AR6, og når det bliver tid til at nominere forfattere, vil det blive annonceret bredt.  • Comments(0)