Det danske IPCC-arbejde

Det danske IPCC-arbejde

Om dette site

FN's Klimapanel udgav i 2013-2014 sin femte hovedrapport om klimaforandringer. Synteserapporten blev offentliggjort d. 2. november 2014 ved et pressemøde i København. Panelet vælger i 2015 ny formand og nyt bureau som de næste år skal stå i spidsen for arbejdet med den sjette hovedrapport og et antal særrapporter. Dette site henvender sig primært til danske forskere, der kan bidrage til IPCC-rapporterne som forfattere eller reviewere.

Resultater fra IPCC's 32. møde

IPCC generelt og nytPosted by Anne Mette K. Jørgensen 15 Oct, 2010 14:41:04

Mødet i Busan sluttede den 14. oktober kl. 19.30 lokal tid.

Et hovedemne var omfang og indhold i den såkaldte synteserapport, der udgives som en del af panelets 5. hovedrapport AR5. På mødet blev hovedoverskrifterne i rapporten godkendt. De fem hovedoverskrifter er:

· Formål og indledning

· Observerede ændringer og deres årsager

· Fremtidige klimaændringer, indvirkninger og risici

· Klimatilpasning og modvirkning - virkemidler

· Transformation og systemændringer

Et andet hovedemne var opfølgning på IAC-reviewet. IAC anerkender IPCC's vigtige og omfattende arbejde igennem de sidste mere end 20 år, men der er også anbefalinger til forbedringer af IPCC's organisation, behandling af usikkerheder og anvendelse af grå litteratur. På mødet besluttede panelet at efterkomme de fleste anbefalinger, og derudover blev der nedsat fire arbejdsgrupper, der skal udarbejde konkrete forslag til gennemførelse af beslutningerne under hensyn til panelets nuværende struktur og gældende procedurer.

Se også IPCC's pressemeddelelse efter mødets afslutning: http://www.ipcc.ch/press_information/press_information.htm

  • Comments(0)//ipcc.vejrblog.dk/#post18