Det danske IPCC-arbejde

Det danske IPCC-arbejde

Om dette site

FN's Klimapanel udgav i 2013-2014 sin femte hovedrapport om klimaforandringer. Synteserapporten blev offentliggjort d. 2. november 2014 ved et pressemøde i København. Panelet vælger i 2015 ny formand og nyt bureau som de næste år skal stå i spidsen for arbejdet med den sjette hovedrapport og et antal særrapporter. Dette site henvender sig primært til danske forskere, der kan bidrage til IPCC-rapporterne som forfattere eller reviewere.

28 kvalificerede kandidater nomineret

IPCC generelt og nytPosted by Povl Frich 15 Mar, 2010 14:17:56

Ved fristens udløb fredag den 12. marts var der i alt modtaget 28 nomineringer fra danske forskere og udenlandske forskere bosiddende i Danmark. Heraf var fire villige til at lade sig nominere til de krævende og ansvarsfulde poster som ledende førsteforfattere (såkaldte CLA's). Dette stærke ansøgerfelt lover godt for kvaliteten af de danske bidrag til den kommende Femte Hovedrapport.

Danmark har nomineret i alt 28 kvalificerede kandidater til arbejdet med at lede skrivningen og kvalitetssikringen af den Femte Hovedrapport (AR5). De repræsenterer i alt 8 forskellige danske forskningsinstitutioner. Det er et meget stærkt felt af ansøgere, som fordeler sig jævnt på de tre arbejdsgrupper.

I arbejdsgruppe I (WG I) er der dansk interesse i samtlige kapitler. I WG II er der ligeledes bred dansk interesse i de mange kapitler, dog undtaget 1,5,9,12,17 og 25. I WG III er der dansk interesse i ca. halvdelen af kapitlerne. Der er dog fortsat mulighed for at komme med som bidragydende forfatter i et eller flere kapitler på et senere tidspunkt.

Alt i alt et opmuntrende og meget inspirerende ansøgerfelt. Nu krydses der fingre for, at ansøgningerne går glat igennem.

Tak for indsatsen

  • Comments(0)//ipcc.vejrblog.dk/#post14