Det danske IPCC-arbejde

Det danske IPCC-arbejde

Om dette site

FN's Klimapanel udgav i 2013-2014 sin femte hovedrapport om klimaforandringer. Synteserapporten blev offentliggjort d. 2. november 2014 ved et pressemøde i København. Panelet vælger i 2015 ny formand og nyt bureau som de næste år skal stå i spidsen for arbejdet med den sjette hovedrapport og et antal særrapporter. Dette site henvender sig primært til danske forskere, der kan bidrage til IPCC-rapporterne som forfattere eller reviewere.

IPCC-41 i Nairobi 24.-27. feb. 2015

IPCC generelt og nytPosted by Tina Christensen 03 Mar, 2015 11:34:50

Umiddelbart inden mødet trådte IPCC’s formand tilbage med 8 måneder tilbage af sin valgperiode, og vice-chair Ismail El Gizouli fra Sudan blev udpeget til fungerende formand.

Beslutninger om IPCCs fremtidige arbejde

· Hovedrapporter udgives med 5-7 års mellemrum, suppleret med Special Reports.

· Alle delrapporterne i en hovedrapport offentliggøres inden for ca. et år (højst 18 måneder).

· Panelet vil fortsat udgive guidelines til emissionsopgørelser.

· Læseligheden af IPCC’s produkter skal forbedres.

· Den nuværende struktur med de tre arbejdsgrupper og en Task Force for emissionsopgørelser bevares.

· Fremtiden for Task Group on Data and Scenario Support for Impacts and Climate Analysis (TGICA) diskuteres på IPCC-43 baseret på et opdateret visionspapir på baggrund af indkomne partsindlæg samt et ekspertmøde.

· Bureauet øges fra 31 til 34 pladser, idet Afrikas repræsentation øges med 2 pladser, og Asiens med 1. De tre pladser fordeles til de tre arbejdsgrupper, der går fra 6-7-6 til 7-8-7 vice-chairs.

· Ekspertmøder

o Communication and Outreach (Norge, primo 2016), http://ipcc.ch/apps/eventmanager/documents/27/260220150901-p41_inf5_proposal_by_the%20gov_of_norway.pdf

o Scenarios (Østrig, 18.-20. maj 2015), http://ipcc.ch/apps/eventmanager/documents/27/140220150918-p41_doc16_progress_report_preparatio_of_expert_meeting_scenarios.pdf

o Climate Change, Food Security and Agriculture (Irland, 27.-29. maj 2015), http://ipcc.ch/apps/eventmanager/documents/27/200220151045-Doc.%2023%20-%20Expert%20meeting%20on%20CC%20food%20and%20Agriculture.pdf

o Science gaps (2015 tbc). Foreslået af PROVIA.

· Workshops

o Regional Climate Projections (Brasilien, aug/sep. 2015) vigtigt input til scoping af AR6 og til tilpasningsstrategier. http://ipcc.ch/apps/eventmanager/documents/27/110220150453-p41_doc13_fFuture_work_of_the_IPCC_workhop_on_regional_projection.pdf

· Special Reports. På bordet er forslag om SR om havene, SR om ørkenspredning og panelet har tidligere modtaget forslag om SR om fødevareforsyning. En endelig beslutning om hvilke SR der vil indgå i AR6-perioden træffes senere.

Proces from mod IPCC-42

Valg til formand, næstformænd, arbejdsgruppeformænd og øvrige bureaumedlemmer finder sted ved næste session: IPCC-42 i Dubrovnik, Kroatien, d. 5.-8. oktober.

Sekretariatet udsender i marts (6 måneder før IPCC-42) en invitation til at nominere kandidater. Dette skal ske senest 1 måned før sessionen. Kandidaternes CV og oplysninger om Conflict of Interest (COI) vil blive offentliggjort på IPCC’s hjemmeside. Dog kan kandidater også nomineres under selve mødet; de skal stadig fremlægge CV og COI.

IPCC benytter i sine valgregler de seks WMO regioner. Efter beslutningen ved IPCC-41 om at øge Afrikas repræsentation med 2 pladser og Asiens med 1 plads er fordelingen i bureauet:

Region

Where

# of Countries

# of Positions

I

Africa

54

7

II

Asia

32

6

III

South America

12

4

IV

North America, Central America and the Caribbean

23

4

V

South-West Pacific

22

4

VI

Europe, Caucasus and the Levant

52

8


Yderligere information

Dagsorden og dokumenter for IPCC-41: http://ipcc.ch/scripts/_session_template.php?page=_41ipcc.htm

ENB’s detaljerede gennemgang af mødet: http://www.iisd.ca/download/pdf/enb12627e.pdf  • Comments(0)//ipcc.vejrblog.dk/#post45

Synteserapporten for Femte Hovedrapport

IPCC generelt og nytPosted by Tina Christensen 06 Nov, 2014 13:14:49
Synteserapporten for IPCC's Femte Hovedrapport blev offentliggjort i København i søndags, d. 2. november.

Rapporten kan downloades på IPCC's hjemmeside. Her er også den fulde rapport fra arbejdsgruppe 2 for nylig blevet tilgængelig.

Ved IPCC-mødet i København blev det desuden besluttet at afholde et ekspertmøde i starten af det nye år, formentlig i Irland, om "Climate Change, Food and Agriculture". Ekspertmødet kan meget vel føre til en beslutning om udarbejdelse af en IPCC Special Report.

  • Comments(0)//ipcc.vejrblog.dk/#post44

Review af AR5 Synteserapporten

IPCC generelt og nytPosted by Tina Christensen 25 Apr, 2014 14:47:40

Et udkast til Synteserapporten for IPCC’s Femte Hovedrapport er i ekspertreview i perioden 21. april til 13. juni 2014. Udkastet er samtidig i regeringshøring.

IPCC’s formand inviterer alle eksperter med ekspertise eller publikationer inden for de emner der dækkes i Synteserapporten, til at registrere sig med henblik på at reviewe rapportudkastet.

Hvis man ønsker at bidrage som reviewer, kan man registrere sig via nedenstående link, hvor man også finder mere information om processen samt om Synteserapporten:

http://www.ipcc-syr.nl/review/registration/  • Comments(0)//ipcc.vejrblog.dk/#post43

Dansk oversættelse af WGI AR5

IPCC generelt og nytPosted by Tina Christensen 06 Feb, 2014 10:41:01
En dansk oversættelse af IPCC's første del af Femte Hovedrapport (WGI AR5) er nu tilgængelig på dmi.dk

http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2014/02/klimastatus-fra-fns-klimapanel-nu-paa-dansk/  • Comments(0)//ipcc.vejrblog.dk/#post42
« PreviousNext »